Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Oddziały szpitalne » Izba przyjęć

Izba przyjęć

Pielęgniarka koordynująca: Hanna Nawrocka

Personel Izby przyjęć stanowią lekarze z oddziałów szpitalnych.

Do zadań Izby przyjęć w szczególności należy:

  • badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala
  • przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego
  • przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych

W Izbie przyjęć bez skierowania przyjmowani są wyłącznie pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz do porodu.

W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe.

Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym.

Telefon: 65 322-68-41 lub 65 322-68-42
e-mail: izbaprzyjec@szpitalgostyn.pl


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates