Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » O nas » Rada Społeczna

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej przy SP ZOZ w Gostyniu

Przewodniczący:

  • Robert Marcinkowski

Członkowie Rady Społecznej:

  • Agnieszka Klupś
  • Piotr Kogut
  • Maciej Biskup
  • Antoni Kuś
  • Krzysztof Wachowiak
  • Marek Smektała
  • Izabela Dereszewicz

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego,

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates