Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » ZOL

ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  • kierownik: Kamila Mikołajczak-Wojciech
  • pielęgniarka oddziałowa: Anna Błażejczak
  • e-mail : zol@szpitalgostyn.pl
  • tel: 65 573 15 44
  • adres: Gostyń ul. Wrocławska 8 

Zasady przyjęcia i pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych w przebiegu choroby przewlekłej, u którego zakończono proces diagnostyczny, leczenie operacyjne, a który w ocenie kartą oceny pacjenta (w skali Barthel) kierowanego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego uzyskał 40 punktów lub mniej.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej opłatą jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta.

Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciagu miesiąca).

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:


ZOLZOLZOL

Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates