Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Oddziały szpitalne » Oddział anestezjologii i intensywnej terapi

Oddział anestezjologii i intensywnej terapi

Kierownik oddziału: dr n. med. Paweł Panieński

Pielęgniarka Oddziałowa: Emilia Chuchrak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt:
65 32 26 861
email: oaiit@szpitalgostyn.pl

Odwiedziny i udzielanie informacji:
codziennie od godz. 15.00 – 17.00

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dysponuje 5 stanowiskami intensywnej terapii w tym 1 stanowiskiem w izolatce.
Przyjmujemy pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak:

  • urazy mózgowo – czaszkowe
  • stany po reanimacji
  • ciężkie zatrucia
  • stany utraty przytomności
  • stany po dużych zabiegach operacyjnych
  • inne bezpośrednio zagrażające życiu pacjentów

Opiekę na oddziale zapewnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski ze specjalizacją.

[POBIERZ ULOTKĘ PDF]


Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates