Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Strefa Pacjenta » Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom

Cele Programu

 • Celem programu jest poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych dedykowanych osobom uprawnionym w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia.

Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych

 • legitymacja lub decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51,
 • legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.

Szpitale przyjazne kombatantom zapewniają:

 • świadczenia poza kolejnością,
 • bez skierowania,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki oraz bezpłatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Rodzaje świadczeń zdrowotnych:

 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • leczenie szpitalne,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • leczenie stomatologiczne,
 • świadczenie zdrowotne kontraktowe odrębnie.

Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates