Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń sekretariat@szpitalgostyn.pl tel. 65 322-68-00

Logo - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

ico home » Strefa Pacjenta » Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku:

  • pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej
  • organu do tego upoważnionego

Wniosek można składać:

  • w sekretariacie SP ZOZ w Gostyniu lub dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
  • przesłać e-mailem: sekretariat@szpitalgostyn.pl
  • przesłać pocztą na adres SP ZOZ w Gostyniu.

Dokumentacja udostępniana jest w formie kopii, wyciągów lub odpisów.

Kserokopie sporządzane są przez pracowników Działu OiRŚM, którzy dokonują potwierdzenia – za zgodność z oryginałem.

Koszt sporządzenia kopii ponosi wnioskodawca.

Załącznik:

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej [pobierz]

Baner graficzny z cytatem: Dobro chorego najwyższym prawem - Hipokrates