Struktura własnosciowa

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym i kupionym ). Nieruchomości stanowią własność Starostwa Powiatowego w Gostyniu.