Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne zostały podzielone na dwa odnośniki. Odnosnik ARCHIWUM wktórym znajdują się zamówienia z ubiegłych lat oraz 2019/2020/2021 rok, czyli z ostatnich lat i aktualnie obowiązujące.