Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne zostały podzielone na dwa odnośniki. Odnosnik ARCHIWUM wktórym znajdują się zamówienia z ubiegłych lat oraz 2019/2020 rok, czyli aktualnie obowiązujące.