Organy

Kierownictwo szpitala

Dyrektor Naczelny

mgr Justyna Jaskulska

 

Rada Społeczna szpitala

Janusz Sikora – Przewodniczący Rady Społecznej

Piotr Kogut

Agnieszka Klupś

Czesław Wojciechowski

Krzysztof Deutsch

Krzysztof Wachowiak

Antoni Kuś

Maciej Biskup