Organy

Kierownictwo szpitala

Dyrektor Naczelny

mgr Justyna Jaskulska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

dr n.med. Tamara Trafidło

Rada Społeczna szpitala

Janusz Sikora – Przewodniczący Rady Społecznej

Ireneusz Rzeźnik

Zofia Grzegorzewska

Czesław Wojciechowski

Marek Krawiec

Paweł Rutkiewicz

Magdalena Smektała

Agata Walewska