Organy

Kierownictwo szpitala

P.O. Dyrektor Szpitala: mgr Karolina Wachowiak

Zastępca Dyrektora ds. medycznych Szpitala: dr n. med. Marcin Grochowalski

 

Rada Społeczna szpitala

Janusz Sikora – Przewodniczący Rady Społecznej

Piotr Kogut

Agnieszka Klupś

Czesław Wojciechowski

Krzysztof Deutsch

Krzysztof Wachowiak

Antoni Kuś

Maciej Biskup