Organy

Kierownictwo szpitala

Dyrektor Naczelny

mgr Justyna Jaskulska

 

Rada Społeczna szpitala

Janusz Sikora – Przewodniczący Rady Społecznej

Ireneusz Rzeźnik

Zofia Grzegorzewska

Czesław Wojciechowski

Marek Krawiec

Paweł Rutkiewicz

Magdalena Smektała

Agata Walewska