Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu pełni funkcję koordynator do spraw dostępności.

Podstawa prawna
Wyznaczenie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności dla SP ZOZ było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności   osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,
  o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;
• monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania      
  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: Plac K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń
Tel. 65 322 68 80
e-mail: koordynatordostepnosci@szpitalgostyn.pl

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.