Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu do spraw dostępności w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu informuje, że Pani Dyrektor Justyna Jaskulska, powołała Zespół ds. dostępności w składzie:
1. Przewodniczący zespołu – Koordynatora ds. dostępności – Pan Oskar Budkiewicz
2. Członek zespołu – Pan Robert Krawiec
3. Członek zespołu – Pan Paweł Hryniak

Podstawa prawna
Wyznaczenie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności dla SP ZOZ było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług;
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności   osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,
  o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;
• monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania      
  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu – Pan Oskar Budkiewicz

adres do korespondencji: Plac K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń
telefon: 667 487 780
e-mail: koordynatordostepnosci@szpitalgostyn.pl

Zarządzenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. dostępności.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.