• 65 322-68-00
  • sekretariat@szpitalgostyn.pl

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń.
Udostępnione dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu odpowiedzi na kontakt.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Pełna informacja znajduje się w polityce cookies.

W razie pytań lub problemów można skontaktować się się z Inspektorem ochrony danych pod numerem tel. 505 404 252 lub mailem: iod@szpitalgostyn.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o Administratorae danych, które poniżej udostepniam, celu i sposobie wykorzystania tych danych zawartą w polityce cookies i wyrażam zggodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń