Szczepienia Covid 19

 

Informujemy, że rozpoczęło się szczepienie osób z etapu „0”

Osoby, które zgłosiły się prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00
pod numerem telefonu: 65 322 68 48 lub 65 322 68 41

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19, także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie).

W etapie „0” mogą zostać zaszczepieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń  do  Koordynatora ds. szczepień Pani Elwiry Przybył, na adres e-mail: szczepieniacovid@szpitalgostyn.pl

Zgłoszenie  powinno zawierać  skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obsługa systemu IT w zakresie dystrybucji szczepionek:
Administrator systemu IT Pani Magdalena Nowacka
e-mail: szczepieniacovid@szpitalgostyn.pl

tel: 65 322 68 48 lub 65 322 68 41

 

Zgłoszenie  powinno zawierać  skan zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki: