• 65 322-68-00
  • sekretariat@szpitalgostyn.pl

Diagnostyka laboratoryjna

Diagności:

Kierownik Laboratorium na — p.o kierownika laboratorium mgr Alina Andrzejewska 
mgr Elżbieta Sobkowiak – specjalista analityki klinicznej /Io/ –
z-ca Kierownika Laboratorium
mgr Alina Andrzejewska – diagnosta laboratoryjny /w trakcie specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej/
mgr Aleksandra Karolczak – diagnosta laboratoryjny
Technicy analityki medycznej: 8 osób

Pesonel pomocniczy: 1 osoba

Kontakt: 65 32 26 811 lub 65 32 26 878.

Informacje Ogólne

Laboratorium SPZOZ w Gostyniu świadczy usługi dla Szpitala, innych jednostek ochrony zdrowia oraz pacjentów indywidualnych. Oferuje również badania wstępne profilaktyczne dla zakładów pracy.

Celem Laboratorium jest dostarczanie lekarzom oraz pacjentom wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych będących źródłem klinicznie istotnych informacji.

Laboratorium pobiera krew przy użyciu bezpiecznego systemu aspiracyjno-próżniowego a u małych dzieci i niemowląt istnieje możliwość zastosowania mikrometody /pobranie z palca przy użyciu nakłuwacza/.

Laboratorium wykonuje badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu:

hematologii i koagulologii
biochemii klinicznej
immunochemii /markery nowotworowe, hormony tarczycy, hormony płciowe, ferrytyna, IgE/
równowagi kwasowo-zasadowej
serologii transfuzjologicznej /grupa krwi, przeciwciała u kobiet ciężarnych, BTA/
analityki ogólnej /w tym narkotyki w moczu/
serologicznej diagnostyki chorób inwazyjnych /HBsAg, anty-HCV, HIV, Toksoplazmoza IgG, IgM/.

Pobieranie i przyjmowanie materiału biologicznego do badań: w dni powszednie w godzinach od 700 do 1000

Wydawanie wyników laboratoryjnych: w dni powszednie od godz.1400.

Ważne: wyniki badań wydawane są pacjentom za okazaniem dokumentu tożsamości lub osobie upoważnionej przez pacjenta za okazaniem upoważnienia.

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA SIĘ DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Pobranie krwi:

po wypoczynku nocnym – rano
na czczo, przynajmniej 12 godz. od ostatniego posiłku /do oceny gospodarki lipidowej 14 godz./
przy zachowaniu dotychczasowej diety
przed zażyciem leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika /nie dotyczy pacjentów, u których odstawienie leków jest przeciwwskazane/
przed pobraniem krwi wstrzymać się od używek /np. papierosy/.

Badania wymagające pobrania rano lub w porze określonej przez lekarza ze względu na rytm dobowy wydzielania: ACTH, Hormon wzrostu, FSH, TSH, 17OH-Progesteron, Fosfor, DHEA-S, Prolaktyna, LH, PTH, Żelazo.

Nie należy pobierać krwi do oznaczenia swoistego antygenu prostaty PSA bezpośrednio po badaniu palpacyjnym, ultrasonograficznym, biopsji gruczołu krokowego, a taże nie należy jeździć na rowerze w przeddzień pobrania krwi.

Badanie ogólne moczu – zasady pobrania:

po wypoczynku nocnym i porannej toalecie
z pierwszej porannej mikcji /oddania moczu/
zachowując dotychczasową dietę
poza okresem krwawienia miesięcznego
do jednorazowego pojemnika w ilości około 50 ml.

Zebrany mocz należy dostarczyć do Laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania. Mocz do badania ogólnego nie może pochodzić ze zbiórki dobowej.

Dobowa zbiórka moczu – jak to zrobić:

starannie zbierać wszystkie porcje moczu przez całą dobę do pojemnika zbiorczego, przechowywać w chłodnym miejscu
zbiórkę moczu należy rozpocząć między godz. 6 a 8 w dniu poprzedzającym badanie
pierwszą poranną porcję odrzucić
następnie rozpocząć zbiórkę dołączając kolejne porcje moczu do tego samego naczynia
ostatnią porcję zbiórki stanowi mocz poranny z dnia następnego zebrany między godz. 6 a 8
cały zebrany mocz dokładnie wymieszać i zmiejszyć jego objętość
odlać około 50 ml do jednorazowego pojemnika i dostarczyć do Laboratorium w ciągu 1-2 godz.

BADANIE KAŁU

Kał – badanie ogólne na pasożyty:

w pojemniku umieścić kilka grudek kału pobranych z różnych miejsc za pomocą szpatułki /najlepiej używać pojemnika z łpatką/, pojemnik szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium
kał do badania nie może zawierać domieszki moczu czy wody /np. z lewatywy/
badanie na pasożyty należy wykonać trzykrotnie, najlepiej co drugi dzień.

Kał – badanie na krew utajoną:

w pojemniku umieścić kilka grudek kału z różnych miejsc za pomocą szpatułki /najlepiej używać pojemnika z łopatką/, pojemnik szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium
kał do badania nie może zawierać domieszki moczu czy wody /np/ z lewatywy/
badanie nie wymaga stosowania specjalnej diety bezmięsnej
nie należy wykonywać badania w czasie krwawienia miesięcznego, krwawienia z hemoroidów czy w trakcie leczenia preparatami żelaza albo salicylanami.

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Badanie glukozy we krwi – należy wykonać:

rano, po wypoczynku nocnym
na czczo, przynajmniej 12 godz. po ostatnim posiłku
po zachowaniu kilkudniowej diety o umiarkowanej zawartości węglowodanów.

Badanie glukozy na czczo oraz 2 godziny po śniadaniu:

pierwsze pobranie krwi – na czczo
po pobraniu zjeść śniadanie /przyniesione ze sobą/
drugie pobranie krwi – dokładnie 2 godz. po zjedzeniu śniadania.

Doustny test tolerancji glukozy OGTT – 75 g glukozy:

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu glukozy we krwi żylnej.

należy zakupić w aptece 75 g glukozy
pierwsze pobranie krwi – na czczo
w ciągu 5 min. należy wypić roztwór glukozy sporządzony przez pracownika Laboratorium /75 g glukozy rozpuszczonej w 200 ml wody/
drugie pobranie krwi po 2 godz.

Ważne: przez okres 2 godz. należy ograniczyć wysiłek fizyczny, nie spożywać dodatkowych posiłków i płynów, nie palić papierosów.

Doustny test tolerancji glukozy OGTT – 50 g glukozy:

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu glukozy we krwi żylnej.

należy zakupić w aptece 50 g glukozy
pierwsze pobranie krwi – na czczo
w ciągu 5 min. należy wypić roztwór glukozy sporządzony przez pracownika Laboratorium /50 g glukozy rozpuszczonej w 100-200 ml wody/
drugie pobranie krwi po 1 godz. lub wg zaleceń lekarza.

TEST Z METOCLOPRAMIDEM

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu stężenia prolaktyny we krwi żylnej.

pierwsze pobranie krwi rano, na czczo
następnie należy spożyć tabletkę metoclopramidu
drugie pobranie krwi dokładnie po 1 godz. po przyjęciu tabletki.

Pobieranie i przyjmowanie materiału biologicznego: w dni powszednie w godzinach 700 do 1000.

Wydawanie wyników: w dni powszednie od godz. 1400.

Ważne: wyniki badań wydawane są pacjentom za okazaniem dokumentu tożsamości lub osobie upoważnionej przez pacjenta za okazaniem upoważnienia.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń