• 65 322-68-00
  • sekretariat@szpitalgostyn.pl

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Kierownik Kamila Mikołajczak-Wojciech

email : zol@szpitalgostyn.pl

Gostyń ul. Wrocławska 8 tel: 65 573 15 44

Dokumenty do pobrania w dziale PACJENT

ZASADY PRZYJĘCIA I POBYTU W ZOL

Zasady przyjęcia i pobytu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielegnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej u którego zakończono proces diagnostyczny, leczenie operacyjne, a który w ocenie kartą oceny pacjenta ( w skali Barthel) kierowanego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego uzyskał 40 punktów lub mniej.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Barthel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o którym  mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej opłatą jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta.

Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadajaca 70% miesięcznego dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogami NFZ pacjent ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie (tj. 3 dni w ciagu miesiąca).

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń