• 65 322-68-00
  • sekretariat@szpitalgostyn.pl

Oddział Wewnętrzny - II piętro

Kierownik Oddziału:

lek. med. Marek Kubasik

Pielęgniarka Oddziałowa:

Karolina Dudkowiak 

Kontakt na oddział:

dyżurka lekarska – 65 32 26 810
gabinet ordynatora – 65 32 26 836
dyżurka pielęgniarska – 65 32 26 808
sekretariat – 65 32 26 865

email: wewnetrzny@szpitalgostyn.pl

sekretariatwewnetrzny@szpitalgostyn.pl

Informacje Ogólne

Oddział Chorób Wewnętrznych specjalizuje się w diagnostyce i terapii schorzeń układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, narządu ruchu oraz w podstawowym zakresie układu nerwowego.

Oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych:

RTG
USG i USG doppler tętnic i żył;
echo serca;
endoskopia przewodu pokarmowego (diagnostyczna i zabiegowa);
badania laboratoryjne.
W oddziale 41-łóżkowym wydzielono 4-osobową Salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

W ramach oddziału funkcjonuje Pracownia Badań Holterowskich, w której wykonuje się następujące badania:

24- godzinny holter EKG;
24- godziny holter cisnienia tętniczego;
spirometria.
Leczeniem pacjentów zajmuje się 6 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych. Zespół pielęgniarski składa się z 28 pielęgniarek dyplomowanych.

Oddział posiada akredytację wymaganą do prowadzenia staży specjalistycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń