• 65 322-68-00
  • sekretariat@szpitalgostyn.pl

Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii - parter

Kierownik Oddziału:

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Emilia Chuchrak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt:

65 32 26 861

Odwiedziny i udzielanie informacji:
codziennie od godz. 15.00 – 17.00

Informacje Ogólne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dysponuje 4 stanowiskami intensywnej terapii w tym 1 stanowiskiem w izolatce.

Przyjmujemy pacjentów w stanach zagrożenia życia takich jak:

urazy mózgowo – czaszkowestany po reanimacji

 ciężkie zatrucia stany utraty przytomności

 stany po dużych zabiegach operacyjnych

 inne bezpośrednio zagrażające życiu pacjentów

Opiekę na oddziale zapewnia wysokowykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski ze specjalizacją.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń